ĐVT: VNĐ

Trọng lượng/ Thể tích

Ống nhựa

(đồng)

                  Carton

                  (đồng)

Thanh gỗ

(đồng)

Ván ép + xốp

(đồng)

Đến 5kg 10,000 50,000 60,000
Trên 5kg đến 10kg 20,000 70,000 80,000
Trên 10kg đến 50kg 40,000 100,000 140,000
Trên 50kg đến  70kg 60,000 140,000 200,000
Trên 70kg đến 100kg 80,000 200,000 260,000
LCD 32 inches 100,000 120,000
LCD 46 inches 150,000 170,000
Laptop (đến 10kg) 100,000
Đến 250ml 30,000

30,000(có lót xốp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *