Mềm hoá văn bản đã được scan và nhập vào hệ thống của khách hàng. Hệ thống hỗ trợ mềm hoá giúp tăng năng suất và giảm thiểu sai sót. Công cụ nhập liệu tự động hoá hoàn toàn quá trình nhập liệu giúp giảm TAT và sai sót.

Quét

 

Chuyển chứng từ / tài liệu thành các định dạng file theo yêu cầu trên máy tính để xử lý.

Mềm hoá

 

Chuyển đổi thông tin trong các bản scan thành dữ liệu máy tính để xử lý tiếp.

Làm sạch

 

Chuẩn hoá địa chỉ / số điện thoại, thống nhất cách dùng chữ hoa chữ thường, thêm giới tính, loại bỏ dữ liệu thừa, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

Nhập liệu

 

Đưa dữ liệu vào hệ thống của khách hàng theo đúng quy trình

10984592_846355742140432_3115730343182145555_o